Fiscaalconsult Fiscaal Consult

Pas op met BTW-aftrek bij uitstaande leningen en aandelen!

Hoge Raad bevestigt pro-rata aftrek als opbrengst leningen hoger is dan BTW-belaste opbrengsten

 

BTW-aftrek uitstaande leningen

In een zaak voor de Hoge Raad werd bevestigd wat het Hof eerder in 2017 besloten had. De ondernemer in deze zaak verricht BTW-belaste managementactiviteiten. Daarnaast ontvangt de ondernemer BTW-vrijgestelde rente op uitstaande leningen. Voor zover BTW in rekening is gebracht op facturen die zowel op de BTW-belaste als de BTW-vrijgestelde activiteiten betrekking hebben, moet de voorbelasting pro rata worden gesplitst in een aftrekbaar en niet aftrekbaar deel. In deze berekening heeft de inspecteur de ontvangen rente meegenomen. Omdat de opbrengst van de leningen even hoog of hoger is geweest dan de BTW-belaste opbrengsten moeten de opbrengsten van de leningen worden meegenomen in de pro-rata berekening.

BTW-aftrek kosten houden aandelen

Het houden van aandelen en de inkomsten uit het houden van aandelen is niet met BTW belast. Dit betekent dat kosten die worden gemaakt met betrekking tot het houden van aandelen, zoals de beheerkosten van een effectenportefeuille, niet voor BTW-aftrek in aanmerking komen. Dit geldt ook als de ondernemer voor het overige alleen BTW-belaste prestaties verricht. Op grond van het besluit van 3 augustus 2004 bestaat er wel (deels) recht op BTW-aftrek op de voor aandelenverkoop gemaakte kosten, als de verkoop plaatsvindt binnen het kader van de onderneming en sprake is van een meerderheidsbelang.

Conclusie arrest Hoge Raad 18 januari 2019

Heeft een ondernemer naast BTW-belaste prestaties inkomsten vanwege uitstaande leningen en is de opbrengst van de uitstaande leningen even hoog of hoger is dan de BTW-belaste omzet? In dat geval wordt het recht op BTW-aftrek bij de holding beperkt. De BTW-vrijgestelde omzet uit geldleningen moet worden meegenomen in de berekening van het pro-rata van de holding. Let ook op kosten gemaakt met betrekking tot het houden van aandelen. Het houden van aandelen is niet belast met BTW, zodat ook de BTW op kosten die daarvoor worden gemaakt niet voor aftrek in aanmerking komt.

Carola van Vilsteren

Van Vilsteren BTW advies

Van Vilsteren BTW advies

mr. Carola van Vilsteren


NEEM CONTACT OP VOOR EEN GRATIS CONSULT
{{countbasket}}