Fiscaalconsult Fiscaal Consult

Prinsjesdag 2019: de plannen voor de automobilist

Wat zijn de belangrijkste wetsvoorstellen autobelasting?

 

Bijtelling elektrische auto’s, waterstofauto’s en zonnecelauto’s

De bijtelling voor volledig elektrische auto’s gaat omhoog voor auto’s met een Datum Eerste Toelating vanaf 1 januari 2020. De bijtelling (formeel een korting op het standaard bijtellingspercentage) gaat voor deze auto’s naar 8% van de catalogusprijs voor zover die niet meer is dan € 45.000. Is de catalogusprijs wel meer dan € 45.000, dan geldt over de eerste € 45.000 een bijtelling van 8% en daarboven 22%.
Per 2021 gaat de bijtelling verder omhoog naar 12% over de eerste € 40.000. In 2022, 2023 en 2024 wordt het percentage 16% en in 2025 17%. Daarna geldt het standaardtarief van 22% ook voor elektrische auto’s. Er blijft een overgangsregeling van kracht waarmee het bijtellingspercentage van de Datum Eerste Toelating steeds voor 60 maanden geldt. De bijtellingsregeling wordt tussentijds steeds geëvalueerd en kan dan bijgesteld worden voor nieuwe situaties.

De waterstofauto is uitgezonderd van deze ‘cap’ op € 45.000 (bedrag 2020). Het kabinet bestudeert nog of de zonnecelauto ook onder die uitzondering kan vallen. De uitzondering voor deze auto’s kan dan eventueel per 2021 ingaan.

Wijziging BPM-vrijstelling en BPM-tarieven

Voor volledig elektrische auto’s blijft tot en met 2024 de BPM-vrijstelling bestaan. Vanaf 2025 geldt voor deze auto’s alleen de vaste voet van € 360. De BPM-tarieven voor andere auto’s worden per 1 juli 2020 bijgesteld op basis van de nieuwe WLTP-testmethode voor de CO2-uitstoot.

Eerder was al geregeld dat voor taxi’s per 2020 de teruggaaf van BPM vervalt. De vrijstelling van motorrijtuigenbelasting (MRB) voor deze auto’s blijft wel bestaan.

In de BPM wordt verder de toeslag voor auto’s met een compressieontsteking zo gewijzigd dat deze alleen blijft gelden voor dieselauto’s. Deze wijziging is nodig omdat door nieuwe technische ontwikkelingen er ook auto’s op de markt komen met een benzinemotor met compressieontsteking.

Wijzigingen Motorrijtuigenbelasting

Voor elektrische auto’s blijft tot en met 2024 het MRB-nihiltarief bestaan. In 2025 wordt dat een kwarttarief. Voor plug-in hybrides tot maximaal 50 gram/km CO2-uitstoot blijft het huidige halftarief nog bestaan tot en met 2024. In 2025 wordt dat een driekwarttarief. Per 2026 gelden voor beide type auto’s de normale MRB-tarieven.

Stijging dieselaccijns en verhoging MRB voor bestelauto’s

Ter financiering van de klimaatvoorstellen stijgt de dieselaccijns per 1 januari 2021 en per 1 januari 2023 met 1 eurocent. Ook wordt de MRB voor bestelauto’s van ondernemers verhoogd. Vanaf 2021 tot en met 2024 bedraagt de gemiddelde stijging 24 euro per bestelauto per jaar. In 2025 daalt de MRB op deze bestelauto’s vervolgens eenmalig met gemiddeld 24 euro per bestelauto per jaar.

De Tweede Kamer bespreekt de fiscale wetsvoorstellen in de loop van dit najaar. In december volgt dan de stemming in de Eerste Kamer. In de tussentijd kunnen er uiteraard nog wijzigingen optreden.

Jan Rolleman


mr. Jan Rolleman


{{countbasket}}