Fiscaalconsult Fiscaal Consult

Aantrekkelijke regeling werknemersoptie bij start-ups en scale-ups

Op Prinsjesdag 2020 volgt wetsvoorstel voor loonheffingen op later moment

 

Op 27 mei 2019 heeft Staatssecretaris Snel de Tweede Kamer de fiscale beleidsagenda 2019 verzonden met daarin als doel een regeling te realiseren waarbij het moment van belastingheffing wordt verplaatst van het moment van uitoefenen van de aandelenopties naar het moment van vervreemding van de met de aandelenopties verkregen aandelen. Het streven is om deze wijziging per 1 januari 2021 te laten ingaan.

Huidige regeling werknemersopties

De huidige regeling voor aandelenopties laat het moment van toekennen van deze opties ongemoeid, maar sluit aan bij het moment van uitoefening van deze opties. Op dat moment is door de werkgever loonheffingen verschuldigd over het verschil tussen de waarde van de verkregen aandelen en het door de werknemer ingelegde vermogen. Daarnaast is de werknemer is hierover inkomstenbelasting verschuldigd, onder verrekening van de door de werkgever ingehouden loonbelasting.

Sinds 2018 bestaat voor innovatieve start-ups (met WBSO-verklaring) een korting van 25% (tot maximaal € 12.500) bij de omzetting van opties in aandelen, indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

Voor start-ups en scale-ups kent de regeling echter twee knelpunten. Ten eerste zijn de betreffende aandelen vaak incourant, waardoor de waarde van deze aandelen lastig te bepalen is. Ten tweede beschikken deze ondernemingen vaak over onvoldoende liquiditeit om de belastingheffing te voldoen. Start-ups en scale-ups zijn daarom gebaat bij een regeling waarbij de belastingheffing op een later moment plaatsvindt. Vooral deze groep ondernemingen wil graag aandelenopties aanbieden aan hun werknemers, zodat ze ook kunnen blijven concurreren met andere bedrijven, die mogelijk hogere salarissen bieden.

Heffing naar een later moment?

Inmiddels staat het onderwerp op de fiscale beleidsagenda. Er zal worden onderzocht of het mogelijk is om de belastingheffing uit te stellen naar een later moment, wanneer er wél geld beschikbaar is om de belasting te betalen, aldus staatssecretaris Snel. Dit moment zou kunnen zijn wanneer de onderneming naar de beurs gaat, andere momenten zijn tot op heden niet benoemd.

Met dit ‘later moment’ wil het kabinet de groei van de jonge bedrijven stimuleren. Daarnaast zou het voor talent aantrekkelijker moeten worden om te werken voor een start-up of scale-up. De bedoeling is om een en ander aantrekkelijk vorm te geven en op Prinsjesdag 2020 met een wetsvoorstel te komen.

Heeft u vragen over het toekennen van opties aan werknemers? Denkt u na over een participatieplan voor uw werknemers of management? Ik kan de verschillende mogelijkheden met u doornemen. Samen komen we zo tot de beste oplossing voor uw onderneming.

Neemt u bij vragen gerust contact met mij op.

Martijn van der Kroon

C&B More

C&B More

mr. drs. Martijn van der Kroon


NEEM CONTACT OP VOOR EEN GRATIS CONSULT
{{countbasket}}