Fiscaalconsult Fiscaal Consult

De Stichting Particulier Fonds op Curaçao per 1-1-2019 belastbaar voor de heffing van winstbelasting

Denk aan de jaarlijkse aangifteverplichting SPF

 

De winst van de SPF vrijgesteld of belast tegen 10% of 22%?

Vanaf 1 januari 2019 moet de Stichting Particulier Fonds (hierna: SPF) op Curaçao jaarlijks aangifte doen voor de heffing van winstbelasting. De winst van de SPF blijft vrijgesteld voor de heffing van winstbelasting indien de winst niet voortvloeit uit bedrijfsactiviteiten. De fiscus beoordeelt naar omstandigheden of daarvan sprake is, bijvoorbeeld bij beleggingswinsten. Verwacht mag dan ook worden dat in de toekomst de nodige discussies met de fiscus hierover zullen ontstaan. Indien de fiscus vindt dat de vrijstelling van winstbelasting niet van toepassing is op de SPF, dan wordt de winst van de SPF vanaf 2019 onderworpen aan 22% winstbelasting, tenzij de SPF aangemerkt wordt als een doelvermogen. Bij een doelvermogen wordt de belastbare winst onderworpen aan een effectieve winstbelastingdruk van 10%.

De SPF is een aparte rechtspersoon die op Curaçao kan worden opgericht sinds 1998 naast de stichting, de BV en NV (zie artikel 1 boek 2 van de Burgerlijk Wetboek van Curaçao). In tegenstelling tot stichting is het de SPF verboden bij wet om een bedrijf uit te oefenen (zie artikel 50 lid 5 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van Curaçao). Deze wet kwalificeert de volgende activiteiten van de SPF niet als een bedrijf:

  1. het zich bezig houden met de belegging van haar kapitaal, ongeacht de aard van die beleggingen;
  2. het houden van een belang in een andere rechtspersoon;
  3. het deelnemen in een commanditaire vennootschap als commanditaire vennoot.
     

Wilt u meer weten, neem gerust contact met mij op.

Shulaika Delsol

Delsol Tax Lawyers

Delsol Tax Lawyers

mr. Shulaika Delsol


NEEM CONTACT OP VOOR EEN GRATIS CONSULT
{{countbasket}}