Fiscaalconsult Fiscaal Consult

Initiatiefwetsvoorstel liquidatie- en stakingsverliesregeling gewijzigd!

Let op aftrekbeperking liquidatieverlies vennootschapsbelasting vanaf ‚ā¨ 5 miljoen

 

Wat houdt dit gewijzigde wetsvoorstel in?

Het wetsvoorstel liquidatie- en stakingsverliesregeling van 2 oktober 2019 beoogt te voorkomen dat er een uitholling plaatsvindt van de Nederlandse belastinggrondslag bij de opheffing van buitenlandse activiteiten. Naar de mening van diverse politieke partijen wordt deze regeling te ruim gebruikt, waardoor buitenlandse verliezen ten laste van Nederlandse winst worden gebracht. Het wetsvoorstel kent om deze reden een (1) kwantitatieve, (2) geografische en (3) temporele beperking ten opzichte van de huidige regeling. Slechts wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan blijft het gehele verlies aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting:

  1. Het belang in de deelneming bedraagt meer dan 50% (was in het vorige wetsvoorstel 25%);
  2. De deelneming is gevestigd in Nederland of in een andere EU/EER-lidstaat; en
  3. Na staking van de onderneming dient het vermogen binnen drie jaren vereffend te worden of het liquidatiebesluit te zijn voltooid.

Liquidatieverliezen tot een bedrag van € 5 miljoen zijn daarbij altijd aftrekbaar (tijdens Prinsjesdag was dit nog € 1 miljoen). Voor liquidatieverliezen boven de € 5 miljoen blijft aftrek derhalve enkel mogelijk als aan voornoemde voorwaarden wordt voldaan.

De ingangsdatum van het voorstel is niet gewijzigd. De maatregelen zullen ingaan op 1 januari 2021. Het kabinet zal het definitieve wetsvoorstel indienen zodra dit is voorgelegd aan de Raad van State.

Gevolgen voor u

Mocht u liquidatieverliezen voorzien die in aftrek worden beperkt door de nieuwe regeling, dan kan het een oplossing zijn om de deelneming uiterlijk in 2020 nog te ontbinden. Uiteraard kan ik u assisteren bij het vinden van oplossingen die passen binnen uw bedrijf.

Mocht u hierover vragen hebben, dan verneem ik dat graag.

Martijn van der Kroon

C&B More

C&B More

mr. drs. Martijn van der Kroon


NEEM CONTACT OP VOOR EEN GRATIS CONSULT
{{countbasket}}