Fiscaalconsult Fiscaal Consult

Nieuw BTW-identificatienummer eenmanszaken per 1 januari 2020

 

Gebruik nieuwe BTW-identificatienummer

Het nieuwe BTW-identificatienummer bestaat uit veertien posities: NL – negen willekeurige cijfers – B – twee cijfers, en bevat niet langer het burgerservicenummer van de ondernemer. De ondernemer dient het nieuwe BTW-identificatienummer met ingang van 1 januari 2020 te gebruiken voor alle zakelijke contacten. Dit betekent dat de ondernemers moeten regelen dat het nieuwe BTW-identificatienummer op alle communicatiemiddelen staat, waaronder de facturen, website en briefpapier. Ook de administratiesoftware moet ingeregeld worden op het nieuwe BTW-identificatienummer. Daarnaast dient een ondernemer het BTW-identificatienummer door te geven aan relaties, zoals vaste leveranciers en zakelijke klanten, maar ook aan de accountant en belastingadviseur. 

Gebruik oude BTW-identificatienummer

De ondernemer dient het oude BTW-identificatienummer te blijven gebruiken in de communicatie met de Belastingdienst, bijvoorbeeld voor het doen van de BTW-aangifte. Dit betekent dat BTW-ondernemers met een eenmanszaak twee BTW-identificatienummers naast elkaar dienen te blijven gebruiken.

Zaken doen in het internationale verkeer

BTW-ondernemers die regelmatig zaken doen over de grens moeten vanaf 1 januari 2020 extra alert zijn op het communiceren van het juiste BTW-identificatienummer aan hun zakelijke relaties. De regelgeving met betrekking tot de verificatie van het BTW-identificatienummer wordt namelijk op dit punt aangescherpt. 

Checklist

De volgende checklist kan helpen bij het mitigeren van BTW-risico’s:

  • Zet vanaf 1 januari 2020 bij verkopen binnen de EU het nieuwe BTW-identificatienummer op facturen;
  • Controleer bij inkopen binnen de EU of de leverancier vanaf 1 januari 2020 het nieuwe BTW-identificatienummer op de factuur heeft vermeld. De leverancier moet dit nieuwe BTW-identificatienummer ook gebruiken voor de Opgaaf intracommunautaire prestaties;
  • Worden in 2020 facturen ontvangen voor goederen of diensten die de EU-leverancier al in 2019 heeft verricht en staat op deze factuur het oude BTW-identificatienummer van de afnemer, dan hoeft de leverancier niet gevraagd te worden om een gecorrigeerde factuur met het nieuwe BTW-identificatienummer;
  • Indien op basis van een zogenaamde artikel 23 vergunning gebruik wordt gemaakt van de verleggingsregeling bij invoer dan wordt door de Belastingdienst een nieuwe vergunning met het nieuwe BTW-identificatienummer afgegeven. Deze moet vanaf 1 januari 2020 gebruikt worden.

Conclusie

De BTW-ondernemer met een eenmanszaak heeft voorlopig twee BTW-identificatienummers. Het nieuwe BTW-nummer is vanaf 1 januari 2020 van belang voor de communicatie naar buiten zoals op facturen en websites.

Carola van Vilsteren

Van Vilsteren BTW advies

Van Vilsteren BTW advies

mr. Carola van Vilsteren


NEEM CONTACT OP VOOR EEN GRATIS CONSULT
{{countbasket}}