Fiscaalconsult Fiscaal Consult

Stichting en Stichting Particulier Fonds in Nederland en op BES-eilanden worden verplicht een register bij te houden van personen die uitkeringen genieten

 

Op basis van deze Implementatiewet is het bestuur van zowel de stichting in Nederland als de stichting en de Stichting Particulier Fonds (SPF) op Bonaire, Saba en St. Eustatius verplicht een register bij te houden waarin de namen van de begunstigden aan wie in een bepaald boekjaar een uitkering is gedaan, is opgenomen naast de adressen, het uitgekeerd bedrag en de datum waarop de uitkering heeft plaatsgevonden. De bedoeling van dit register is om de daarin verwerkte gegevens makkelijker raadpleegbaar te maken voor de Belastingdienst en belastingautoriteiten uit andere jurisdicties.

Het bestuur moet alle begunstigden die een uitkering krijgen van 25% of minder van de uitgekeerde bedragen in een bepaald boekjaar, in een register in de eigen administratie opnemen. Van begunstigden van een stichting die een uitkering krijgen van meer dan 25% van het uitgekeerde bedrag, moet bepaalde informatie door de stichting worden ingewonnen en bijgehouden. Ook worden deze begunstigden centraal geregistreerd als uiteindelijk belanghebbenden.

Het gaat in de Implementatiewet dus om de personen aan wie een uitkering is gedaan die niet meer dan 25% bedraagt van het voor uitkering vatbare bedrag in een bepaald boekjaar.

Het register met begunstigden moet door het bestuur regelmatig worden bijgehouden.

Wilt u meer weten? Neem dan gerust contact met mij op.

Shulaika Delsol

Delsol Tax Lawyers

Delsol Tax Lawyers

mr. Shulaika Delsol


NEEM CONTACT OP VOOR EEN GRATIS CONSULT
{{countbasket}}