Fiscaalconsult Fiscaal Consult

Geen nieuwe melding betalingsonmacht noodzakelijk als betalingen te laat blijven, aldus rechtbank

Eerdere melding van betalingsonmacht blijft geldig, dus geen aansprakelijkheid bestuurder

 

Wel of niet opnieuw melden van betalingsonmacht bij blijvende achterstanden?

Op 18 februari 2020 is er een uitspraak van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant van 19 december 2019, ECLI:NL:RBZWB:2019:5771, gepubliceerd. In deze zaak heeft een (indirecte) bestuurder van een holding en werk-BV in februari 2012 contact opgenomen met de ontvanger van de belastingen. Uit de feiten komt naar voren dat de BV al sinds 2008 de door haar verschuldigde loon- en omzetbelasting te laat aan de belastingdienst betaalt. De bestuurder heeft eerder al aan de ontvanger aangegeven dat een betalingsregeling met de belastingdienst overeen te willen komen. De ontvanger heeft ingestemd met de verzochte betalingsregeling.

De BV is keurig de overeengekomen betalingsregeling nagekomen, maar is na de afwikkeling van de betalingsregeling weer verder gegaan met het te laat betalen van de verschuldigde loon-en omzetbelasting. Hierdoor is een deel van de loon- en omzetbelasting over de tijdvakken maart 2012 tot en met juni 2012 onbetaald gebleven.

De bestuurder heeft hiervoor de ontvanger van de belastingdienst op 10 september 2012 telefonisch benaderd. De ontvanger heeft deze telefonische melding echter als een te late melding van betalingsonmacht aangemerkt.  Nadat de ’holding en werk-BV vervolgens in 2013 failliet zijn gegaan, heeft de ontvanger op basis van deze te late melding van betalingsonmacht de bestuurders van de BV’s aansprakelijk gesteld voor de niet betaalde loon- en omzetbelasting.

De vraag of deze aansprakelijkheidsstelling van de bestuurders terecht is opgelegd, is voorgelegd aan de rechtbank. Rechtbank Zeeland-West-Brabant was echter van oordeel dat de bestuurder niet verplicht was om aan de ontvanger een nieuwe melding van betalingsonmacht te doen. Aangezien de BV te laat bleven met het betalen van de loon- en omzetbelasting had de ontvanger kennis van de betalingsproblemen bij de BV. Dit geldt ook als de ontvanger niet door een melding van betalingsonmacht maar op een andere wijze op de hoogte raakt van betalingsonmacht van de belastingschuldige. In dit kader is het belangrijk te weten dat een gedane melding van betalingsonmacht pas vervalt wanneer de ontvanger dit laat weten aan de bestuurder die de melding heeft verricht. 

Conclusie

Als er tijdig betalingsonmacht is gemeld aan de ontvanger en er wordt doorgegaan met het te laat betalen van de aanslagen, dan hoeft er geen nieuwe melding van betalingsonmacht te worden gedaan en blijft de eerder gedane melding van de betalingsonmacht geldig. Let alleen dan wel even goed op of de ontvanger niet schriftelijk melding heeft gemaakt van het vervallen van de gedane melding van de betalingsonmacht. Mocht u op dit punt toch twijfels hebben, doe dan voor de zekerheid gewoon opnieuw melding van de ontstaande nieuwe belastingschulden.

In mijn jarenlange ervaring in het landschap van de invordering heb ik veel zaken tijdig recht kunnen breien voor verschillende ondernemers, ook nadat mij een second opinion is gevraagd

Mocht u vragen hebben over de melding van betalingsonmacht of andere invorderingsproblemen bij de belastingdienst willen bespreken, dan kunt u desgewenst altijd contact met mij opnemen om te sparren over mogelijke oplossingen.

Michiel van der Pol

Tax4You

Tax4You

mr. Michiel van der Pol


NEEM CONTACT OP VOOR EEN GRATIS CONSULT