Fiscaalconsult Fiscaal Consult

Zorgplicht belastingadviseur voor fiscaal procesadvies reikt verder dan u denkt

Rechtbank: fiscaal adviseur aansprakelijk voor schade wegens afwijzing van door fiscus aangeboden compromis

 

In de uitspraak van 1 juli 2020 oordeelde Rechtbank Rotterdam, zaaknummer C/10/489730 / HA ZA 15-1198, ECLI:NL:RBROT:2020:6669, dat de belastingadviseur toerekenbaar tekort is geschoten in haar advisering ter zake schikkingsonderhandelingen met de Belastingdienst en als gevolg daarvan volledig aansprakelijk kan worden gehouden voor het verlies van een kans door belastingplichtige, te weten een concrete/reële kans op een schikking die zou hebben geleid tot een beter resultaat dan de huidige situatie.

Voor de schadekansberekening moest de rechtbank zelf schatten tot welk resultaat de schikking zou hebben geleid en daarnaast de kans bepalen dat de schikking daadwerkelijk had kunnen worden bereikt. Dit lijkt een zware opgave, maar de Rechtbank waagt zich er aan. De door belastingplichtige geleden kans schade op basis van alle relevante stukken en adviezen is vastgesteld op 75 % kans op schikking x (verschuldigde inkomstenbelasting en rente na verloren procedure -/- bedrag aan inkomstenbelasting bij redelijke schikking).

Grotendeels eigen schuld belastingplichtige

Deze procedure was voortgevloeid uit een mislukt emigratie advies. Op de schade die is voortgevloeid uit dat advies en de schuldverhouding (30 % belastingadviseur/70 % cliënt) daarbij ga ik verder niet in. Dit is in een eerder vonnis van dezelfde rechtbank aan de orde geweest.

Boetes niet aan de orde

In dit geval was er geen sprake van fiscale boetes. Zoals bekend kan een belastingplichtige, als deze een fiscale boete krijgt opgelegd, niet de dans ontspringen door te wijzen op nalatigheid van zijn belastingadviseur. Uiteraard kan hij/zij deze boete wel weer verhalen op de betreffende belastingadviseur, zelfs als deze zelf ook een fiscale boete ter zake van deze kwestie heeft moeten betalen.

Zorg voor goed/gedocumenteerd procesadvies

De beslissing tot het afwijzen van compromis-onderhandelingen met de fiscus, waarna een procedure wordt gestart, moet niet licht worden opgevat. In geval de procedure wordt verloren ligt de vaktechnische verantwoordelijkheid daarvoor uiteindelijk bij de belastingadviseur. Die moet zich dus heel goed hebben ingedekt door voorafgaand aan het voeren van elke fiscale procedure een eigen weloverwogen advies inzake de proceskansen/een fair compromis op schrift te stellen.  Wellicht stijgt ook voor de belastingadviseur de behoefte aan gedigitaliseerde proceskansen voorspellers, al is het maar om zich nog beter in te kunnen dekken.

Wie gezien het bovenstaande maar liever helemaal geen procesadvies vooraf geeft, zit mijns inziens per definitie fout. Dit valt onder de zorgplicht. Die zorgplicht geldt mijns inziens ook ten aanzien van de onderbouwing van de stelling dat in een bepaalde situatie een pleitbaar standpunt aanwezig is (zie mijn andere artikel hierover).

Afsluiting

In een civiele procedure komt de kantoornaam van de belastingadviseur (Loeff c.s.) toch maar weer uitvoerig in het vonnis te staan, waardoor media er eenvoudig lucht van krijgen.

Ook de civiele zaak is vooralsnog verloren. Mij is nog niet bekend of er hoger beroep bij het Hof is aangetekend (beroepstermijn drie maanden). Wellicht komt er ooit nog een procedure over het procesadvies van de advocaat van de belastingadviseur aan de belastingadviseur (of diens verzekeraar)? De tijd zal het leren.

Mocht u zelf te maken hebben met een schadeclaim van een cliënt die betrekking heeft op een verloren fiscale procedure, maar is het om wat voor reden dan ook niet opportuun om (direct) uw verzekeraar in te schakelen, neem dan contact met mij op. Samen met u kunnen we dan kijken naar een redelijke oplossing.

Neem ook gerust contact op, indien u een vraag wilt stellen.

Wytze Okx

Okx Legal & Tax

Okx Legal & Tax

mr. Wytze Okx


NEEM CONTACT OP VOOR EEN GRATIS CONSULT
{{countbasket}}