Past u de verleggingsregelingen in de btw juist toe?

Voorkom als afnemer weigering van btw-aftrek!
De btw kent inmiddels een flink aantal verleggingsregelingen. Heeft u ze alle elf in beeld? Waar moet u op letten? En als u afnemer bent, hoe zit het dan? Ik zet de nationale en internationale verleggingsregels voor u op een rij en leg uit wanneer ze moeten worden toegepast en hoe.
18 okt 2017 Laatst gewijzigd: 18 okt 2017 Kennis mr. Kim Sinnige

Doel Verlegging: veilig stelling belastinginning en anti-fraude

Het doel van een verleggingsregeling is altijd om de belastinginning zoveel mogelijk veilig te stellen. De regeling wordt dan ook het meest toegepast in sectoren waar relatief veel btw-fraude voorkomt.

Wanneer toepassen?

De verleggingsregeling geldt in principe alleen tussen ondernemers en kan in de volgende situaties van toepassing zijn:

 1. Onderaanneming in de bouw en scheepsbouw;
 2. In Nederland belaste leveringen van goederen of diensten door buitenlandse ondernemers;
 3. B2B-diensten tussen ondernemers in verschillende EU-landen;
 4. Levering van onroerende zaken met optie btw-belaste levering;
 5. Levering van goud of beleggingsgoud;
 6. Executieverkoop;
 7. Levering van gas, koude, warmte of elektra door buitenlandse ondernemers;
 8. Overdracht van broeikasemissierechten;
 9. Levering van waardevolle elektronica zoals mobiele telefoons, laptops, microchips;
 10. Net nieuw! Telecommunicatiediensten in Nederland;
 11. Afvalproducten (meestal restproducten van een productieproces) en oude materialen.

Voor een aantal verleggingsregelingen volstaan wij met deze vermelding. Een aantal verleggingsregelingen lichten wij hieronder nader toe.

De internationale verleggingsregels

Een drietal verleggingsregels vallen in de categorie ‘internationaal’. Dat wil zeggen dat de leverancier in een ander land is gevestigd dan de afnemer. Op de levering van gas en elektra e.d. gaan we niet nader in.

B2B-hoofdregel
Voor diensten tussen ondernemers met een btw-identificatienummer is de hoofdregel dat deze belast is waar de afnemer is gevestigd. Als leverancier en afnemer in verschillende EU-lidstaten zijn gevestigd, wordt de btw-heffing altijd verlegd naar de afnemer.

Algemene verlegging
Buitenlandse ondernemers kunnen ook goederen en diensten leveren in Nederland die niet onder de B2B-hoofdregel vallen. De btw is verlegd als de afnemer een Nederlandse (vaste inrichting van een) ondernemer is of een Nederlands rechtspersoon.

Let op! Dit is de enige verlegging waarbij de btw ook naar een niet-ondernemer moet worden verlegd. Ook een holding of waterschap (niet-ondernemers) kan dus btw naar zich verlegd krijgen. Deze moet dan een btw-aangifte aanvragen om de btw af te dragen.

Let op! De meeste EU-landen hebben niet zo’n uitgebreide verleggingsregeling als Nederland, dus houd rekening met lokale btw-verplichtingen als u leveringen of niet-hoofdregeldiensten verricht in het buitenland, zoals een verbouwing.

Nationale verleggingsregels

De overige verleggingsregelingen gelden (ook) tussen Nederlandse ondernemers onderling.

Bouw en scheepsbouw
De bekendste verleggingsregeling is die in de bouw en scheepsbouw. De verlegging geldt bij onderaanneming en bij uitlenen van personeel. Daarbij gelden de volgende opmerkingen en aandachtspunten:

 1. De onderaannemers verleggen de btw naar hun opdrachtgever. De hoofdaannemer brengt btw in rekening, tenzij dat een ‘eigenbouwer’ is (btw-verlegd);
 2. Het gaat om ‘stoffelijke’ werkzaamheden. De ingenieur valt er dus buiten, maar de dakdekker en zelfs de schoonmaker vallen eronder;
 3. Niet onder de verleggingsregeling vallen werkzaamheden die tenminste grotendeels in de eigen werkplaats worden verricht;
 4. Niet onder de verleggingsregeling vallen de werkzaamheden in het kader van een koopovereenkomst (zoals de installatie van een keuken of cv);
 5. Niet onder de verleggingsregeling valt de verhuur van materieel en zuiver vervoer. Bemande verhuur van bijv. bouwkranen vallen wel onder de verleggingsregeling.

Optie btw-belaste levering
Levering van onroerende zaken is btw-vrijgesteld, tenzij het een bouwterrein of nieuw gebouw (tot 2 jaar na ingebruikname) betreft. Onder voorwaarden kunnen ondernemers kiezen voor btw-belaste levering (optie btw-belaste levering). Dan is de verleggingsregeling van toepassing.

Executieverkopen
Als een goed door uitoefening van pand- of hypotheekrecht wordt verkocht, vinden voor de btw 2 leveringen plaats: van schuldenaar aan de pandhouder en vervolgens aan de afnemer. Als de afnemer ondernemer is, is de levering altijd btw-verlegd (de schuldenaar zal de btw toch niet kunnen betalen).

Waardevolle elektronica
De levering van mobiele telefoons, microchips e.d., spelcomputers, tablets en laptops vallen onder de verleggingsregeling als het bedrag per levering per soort goed meer dan € 10.000 bedraagt.

Telecommunicatiediensten Vers van de pers is de verlegging voor telecommunicatiediensten. De verleggingsregeling geldt als de afnemer ook telecommunicatiediensten verstrekt, en dus niet voor afnemers die eindgebruiker zijn, ook niet als dat ondernemers zijn. De regeling is verplicht sinds 1 september 2017, maar mocht al vanaf 2 juni 2017 worden toegepast.

Hier moet u op letten

Verplichte toepassing
Toepassen van de verleggingsregeling is geen keuze maar verplicht. Pas de verleggingsregeling dan ook toe als dat nodig is en breng niet ‘veiligheidshalve’ toch maar btw in rekening.

Inhoud factuur
Als de verleggingsregeling van toepassing is, moet op de factuur komen te staan:

 1. Het btw-identificatienummer van de afnemer;
 2. De tekst ‘btw-verlegd’;
 3. U mag géén btw-bedrag op de factuur vermelden!

De Btw-aangifte
De omzet waarop de verleggingsregeling van toepassing is, moet op verschillende plaatsen in de btw-aangifte worden aangegeven. Bij de verlegging voor (hoofdregel)diensten aan ondernemers in een andere EU-lidstaat wordt de omzet in rubriek 3b (intracommunautaire leveringen en diensten) aangegeven. Btw-nummer en omzet moeten dan ook in de Opgaaf Intracommunautaire Prestaties worden opgegeven bij ‘diensten’.

Niet bij mij belast
In alle andere situaties kunt u de omzet in rubriek 1e (Belast met 0% / niet bij mij belast) verantwoorden.

Afnemers: Let op inhoud factuur

Voorkom weigering btw-aftrek
Ook voor de afnemer is het belangrijk om kritisch te zijn. Als uw leverancier de verleggingsregeling moet toepassen, accepteer dan geen factuur met btw. Zo’n factuur is een onjuiste factuur, zodat u het risico loopt dat de btw-aftrek geweigerd wordt.

Dankzij een goedkeuring is soms toch aftrek bij onjuiste toepassing verleggingsregeling mogelijk.

Volgens een goedkeuring van de Staatssecretaris [6 december 2014, nr. BLKB 2014-704M] mag de belastingdienst de btw-aftrek bij onjuiste toepassing van de verleggingsregeling niet weigeren als de leverancier de btw netjes heeft afgedragen.

Geef verlegde btw aan in btw-aangifte
Als afnemer moet u de verlegde btw ook aangeven in de btw-aangifte. Dat doet u bij intracommunautaire diensten in rubriek 4b – Intracommunautaire verwervingen. In overige gevallen geeft u de btw aan in rubriek 2a – naar mij verlegd. Als u recht op btw-aftrek heeft, kunt u de naar u verlegde btw als voorbelasting in dezelfde aangifte in aftrek brengen. 

Tot slot

Nederland kent maar liefst elf verschillende verleggingsregelingen. Zorg dat u goed weet wanneer de btw wel en niet verlegd moet worden, ook als afnemer. Dat scheelt een hoop gedoe! Heeft u vragen over een concrete situatie? Neem dan gerust vrijblijvend contact met mij op.

Auteur

Sinnige_Kim_foto.png

mr. Kim Sinnige

Sinnige BTW advies
Hoogwoud
Specialisme(n): BTW
Profiel
Neem contact op voor een gratis consult
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2021. Fiscaalconsult is een onderdeel van Opgenoort Holding BV. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Calabi
1
0
1