Is een piloot fiscaal zelfstandig of in dienstbetrekking?

Recente regeringsplannen bieden fiscale mogelijkheden
Of een piloot fiscaal als zelfstandige ondernemer kan worden aangemerkt hangt af van bepaalde feiten en omstandigheden. Meestal is er sprake van een dienstbetrekking wegens het ontbreken van bedrijfsmiddelen. Als piloten een uurtarief van minimaal € 75 hanteren, kan er gezien de regeringsplannen eerder sprake zijn van zelfstandig ondernemerschap.
20 mei 2018 Laatst gewijzigd: 17 jun 2018 Kennis erik jansen

Een piloot is niet snel fiscaal zelfstandig

Als we de media mogen geloven proberen met name budgetvliegmaatschappijen kosten te besparen door piloten als zelfstandige in te huren, o.a. via een overeenkomst van opdracht of (buitenlandse) varianten hierop. Op deze manier hoeft er geen loonheffing te worden ingehouden en kan premiebetaling achterwege blijven. De budgetvliegmaatschappij bereikt met deze constructie lang niet altijd haar doel omdat de rechter de arbeidsrelatie als een dienstverband kwalificeert. Zo was een piloot die via een tussenpersoon voor Ryanair werkzaamheden uitoefende genoodzaakt om alsnog een fors bedrag aan premies en loonheffingen af te dragen aan de fiscus. Zie daarvoor de uitspraak van Rechtbank Den Haag van 1 december 2016, ECI:NL:RBDHA:2016:14894

Onder de huidige wetgeving en jurisprudentie zal de piloot niet snel als zelfstandige worden aangemerkt. Er zal een feitelijke toetsing plaatsvinden of er sprake is van ondernemerschap. In dit kader voor de piloot relevante criteria zijn de mate waarin debiteurenrisico wordt gelopen, het aantal opdrachtgevers van de piloot, de aanwezigheid van een gezagsverhouding, en het economisch risico ter zake van bedrijfsmiddelen. Dit laatste criterium zal voor piloten veelal negatief uitvallen, een vliegbrevet kwalificeert immers niet als een bedrijfsmiddel.

Piloten werkzaam als afloskapitein zijn doorgaans wel fiscaal zelfstandig

De arbeidsrelatie van de piloot die als afloskapitein werkzaam is wordt in de praktijk doorgaans wel gekwalificeerd als die van een zelfstandige. De afloskapitein werkt immers op oproepbasis wanneer een andere piloot ziek is of om andere redenen niet kan vliegen. De afloskapitein heeft meerdere opdrachtgevers.

Met uurtarief van minimaal € 75 fiscaal zelfstandig volgens regeringsplannen

Wanneer de recente regeringsplannen werkelijkheid worden, zou de arbeidsrelatie van meer piloten als zelfstandig gekwalificeerd kunnen worden. De nieuwe regering heeft namelijk het voornemen geuit om opdrachtnemers die een uurtarief van minimaal € 75 hanteren een mogelijkheid te geven tot een zogenaamde ‘opt-out’ voor de loonbelasting en de werknemersverzekeringen. Een additionele voorwaarde hiervoor is dat de piloot een contract met een looptijd van minder dan een jaar heeft.

Bij formele arbeidsovereenkomst is piloot in dienstverband

Wanneer de conclusie is dat er geen sprake is van zelfstandigheid van de arbeidsrelatie dan zal de piloot bij aanwezigheid van een formele arbeidsovereenkomst vrijwel altijd in dienst zijn. Zoals bekend mag worden verondersteld is voor de kwalificatie van loon uit dienstbetrekking nodig dat de piloot de arbeid persoonlijk moet verrichten, onder een gezagsverhouding dient te staan en voor de werkgever moet er een verplichting tot het betalen van loon aanwezig zijn.

Twijfelt u of een piloot fiscaal als zelfstandig ondernemer kan worden aangemerkt? Neem dan gerust vrijblijvend contact met mij op.

Auteur

Jansen_Erik_foto.jpg

erik jansen

Innovative Tax BV
Nijmegen
Specialisme(n): Vennootschapsbelasting, fiscale begeleiding van fusies, splitsingen, overnames & innovatiebox, internationaal belastingrecht, emigratie, financieringsstructuren & internationale arbeid en sociale zekerheid, Portugal
Profiel
Neem contact op voor een gratis consult

Lees meer van deze auteur ...

Uitgaven voor scholing piloten aftrekbaar?

20 mei 2018 De opleidingskosten voor een piloot kunnen hoog oplopen. Wat is daarvan precies aftrekbaar als scholingsuitgaven? Het fiscaal voordeel zal een stuk lager uitvallen als in 2019 deze regeling wordt vervangen door een individuele leerrekening.

Piloten genieten vrijstelling salaris als luchtvaartmaatschappij is gevestigd in een Golfstaat

20 mei 2018 Piloten zijn gewend aan veranderingen in hun leefomgeving. Met een zekere regelmaat vinden er ook wijzigingen plaats in hun fiscale omgeving. Reden voor deze wijziging kunnen zijn gelegen in een wijziging in een relevant belastingverdrag en fiscale jurisprudentie Het uitgebrachte Besluit van 7 september 2017 voor werknemers die actief zijn in een Golfstaat kan een in Nederland wonende piloot veel fiscaal voordeel opleveren.

Sociale verzekeringsplicht piloot die werkzaam is binnen en buiten de EU

20 mei 2018 Het is niet altijd eenvoudig om te bepalen waar een piloot die in Nederland woont is verzekerd voor de sociale verzekering. Relevant hierbij is waar de thuisbasis zich bevindt en of de piloot binnen of buiten de EU werkzaam is.
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2022. Fiscaalconsult is een onderdeel van Opgenoort Holding BV. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Calabi
1
0
1