Pas op met de BOR en de eis van voortzetting van de onderneming

Binnen vijf jaar stoppen met onderneming leidt tot intrekking BOR-vrijstelling
Bij schenking of vererving van ondernemingsvermogen kan een beroep worden gedaan op de vrijstelling vanwege de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) in de Successiewet. De waarde van de onderneming of de aanmerkelijk belang (AB) aandelen is op verzoek tot een bedrag van circa € 1,1 miljoen geheel vrijgesteld en voor de waarde daarboven wordt 83% vrijgesteld. Let wel op de eis dat de onderneming 5 jaar moet worden voortgezet die ook in corona tijden geldt.
14 jul 2020 Laatst gewijzigd: 14 aug 2020 Kennis mr. André van der Velde

Naast ondernemingsvermogen kan de vrijstelling ook toegepast worden op een pand dat verhuurd wordt aan de eigen BV, het zgn. TBS-pand. Voor de heffing van inkomstenbelasting over het AB geldt een soortgelijke regeling, alleen kent de inkomstenbelasting niet de voorwaarde van het ongewijzigd voortzetten. De verwachting is wel dat de BOR-regelingen binnen afzienbare tijd worden versoberd of afgeschaft. De voortzettingsvereisten zullen naar verwachting blijven.

Voortzettingsvereiste voor toepassing BOR

Er is een belangrijke voorwaarde om de vrijstelling van de BOR in de schenk- en erfbelasting blijvend te kunnen toepassen, en dat is dat de verkrijgers de onderneming tenminste 5 jaar voortzetten en niet (gedeeltelijk) staken of verkopen. Als het aandelen betreft in een BV, dan mag de aandeelhouder de AB-aandelen binnen die 5 jaar niet vervreemden en ook mag die BV haar onderneming niet (gedeeltelijk) staken of verkopen.

Deze eis wordt ook wel het voortzettingsvereiste genoemd en is geregeld in artikel 35e Successiewet. Als een erfgenaam of begiftigde zich niet houdt aan deze voorwaarde, dan wordt de vrijstelling BOR naar rato weer teruggenomen en is alsnog schenk- of erfbelasting verschuldigd.

Stoppen of overdragen vanwege Coronacrisis

Door de Corona-crisis kan het bedrijfseconomisch wenselijk zijn de onderneming te herstructureren, gedeeltelijk te verkopen of geheel te beëindigen. Als de

 BOR-vrijstelling is toegepast en de 5 jaar zijn nog niet verstreken, dan is dus alsnog naar rato schenk- of erfbelasting verschuldigd, zelfs in geval van een faillissement.

Bij een Holding-BV kan de vrijstelling worden teruggenomen als deelnemingen worden verkocht, geliquideerd of samengevoegd. Ook staking of verkoop van activiteiten binnen een BV kan leiden tot het vervallen van de vrijstelling.

Uitzondering voortzettingsvereiste bij bepaalde reorganisaties

Er zijn gelukkig wel uitzonderingen op het vereiste van ongewijzigd voortzetten. Bij een eenmanszaak moet je dan denken aan de bij de wet geregelde geruisloze omzetting in een BV.

Een staking van de onderneming door overheidsingrijpen leidt ook niet tot terugname van de vrijstelling BOR.

Bij een aandelenbelang in een BV wordt ook nog steeds uitgegaan van voortzetting in geval van ontbinding van de BV op grond van artikel 14c Wet Vpb en voortzetting van de activiteiten elders in het concern. Ook blijft de vrijstelling in stand als er aandelen worden overgedragen op grond van de wettelijke regelingen inzake aandelenfusie, juridische fusie of juridische splitsing.

Worden ondernemingsactiviteiten overgedragen op grond van  de bedrijfsfusie van artikel 14 Wet Vpb, dan blijft de vrijstelling eveneens in stand.

Ook bij een overdracht van een TBS-pand kan de vrijstelling in stand blijven, als maar binnen 6 maanden een nieuw pand wordt aangekocht dat weer aan de BV wordt verhuurd. Ook inbreng van het bedrijfspand in de BV tegen uitreiking van aandelen kan zonder intrekking van de vrijstelling plaatsvinden (al is dan meestal wel 6% overdrachtsbelasting verschuldigd).

Al met al een zeer ingewikkelde en gespecialiseerde regeling met vele valkuilen, waar het zomaar en onbedoeld verkeerd kan gaan.

Mocht u vragen hebben over deze materie, neem dan vrijblijvend contact op.

Auteur

Velde_van_der_André_foto.jpg

mr. André van der Velde

Van der Velde fiscaal advies & mediation
Huizen
Specialisme(n): fiscale vrijstelling bedrijfsopvolging , terug uit de BV, fiscale mediation, fiscaal optimale structuur onderneming
Profiel
Neem contact op voor een gratis consult
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2022. Fiscaalconsult is een onderdeel van Opgenoort Holding BV. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Calabi
1
0
1