Over doorbetaling kostenvergoedingen en gevolgen voor loonheffingen

Forum Fiscale Dienstverleners Belastingdienst discrimineert intermediairs zonder Becon-nummer
Volgens de Belastingdienst mogen kostenvergoedingen in coronatijd alleen onbelast worden doorbetaald als op die vergoedingen uiterlijk op 12 maart 2020 een onvoorwaardelijk recht bestond. Dit antwoord is gepubliceerd op het Forum Fiscale Dienstverleners. Echter deze website staat alleen open voor fiscale dienstverleners met een Becon-nummer
19 nov 2020 Laatst gewijzigd: 14 dec 2020 Kennis Jacques Raaijmakers

Ongetwijfeld heeft u de verschillende Besluiten noodmaatregelen coronacrisis op de voet gevolgd. In die besluiten zijn verschillende tegemoetkomingen opgenomen, onder meer voor de loonheffingen. Daarbij is de belangrijkste toch wel dat fiscaal voor 2020 is goedgekeurd dat de vaste reiskostenvergoeding en andere vaste kostenvergoedingen onbelast mogen worden doorbetaald, mits op die vergoedingen uiterlijk op 12 maart 2020 een onvoorwaardelijk recht bestond. Op 18 november 2020 heeft de Belastingdienst algemene vragen beantwoord over de loonheffingen in coronatijd. Die vragen en antwoorden zijn gepubliceerd op de site van Forum Fiscaal Dienstverleners.

Uitsluiting van intermediairs zonder Becon-nummer

Met betrekking tot dat Forum geldt dat op hetgeen daar door de Belastingdienst wordt gepubliceerd mag worden vertrouwd.  Dit aldus het nadrukkelijk antwoord van de heer Tony Cohlst, plaatsvervangend directeur MKB Belastingdienst, op een vraag gesteld in een interview van het NOB met deze heer Cohlst.  Letterlijk stelt hij “(…) die informatie (JR: op de site van Forum Fiscale Dienstverleners) is door de Belastingdienst gevalideerd.” Daarbij merk ik wel op dat de website (en ook de intermediairdagen van de Belastingdienst) alleen openstaan voor intermediairs die beschikken over een Becon-nummer. Het is dus niet zo dat de website besloten is en exclusief is voor fiscale dienstverleners, zoals genoemde heer Cohlst in het interview stelt. Dat lijkt mij niet juist. Fiscale intermediairs worden dus niet gelijk behandeld. Immers, fiscale dienstverleners zonder Becon-nummer, en die zijn er genoeg omdat een dienstverlener die zich uitsluitend met advies bezig houdt geen Becon-nummer nodig heeft, worden dus buitengesloten en dat vormt in mijn optiek discriminatie.  Met betrekking tot de intermediairdagen en de beperking tot toegang daartoe door uitsluitend fiscale dienstverleners is desgevraagd het volgende geantwoord: “De Intermediairdagen zijn inderdaad toegankelijk voor intermediairs met een beconnummer. Alle intermediairs, ook zij zonder beconnummer, kunnen kennis nemen van hetgeen op de Intermediairdagen is gedeeld door de opnames van de kennissessies na afloop van het evenement te kunnen bekijken op de vrij toegankelijke website https://intermediairdagen.belastingdienst.nl. Dit jaar is nieuw dat om te kunnen deelnemen aan de Intermediairdagen de intermediair ook lid moet zijn van het Forum Fiscaal Dienstverleners. Deze keer is door corona de interactie van het evenement namelijk volledig digitaal en maken we gebruik van het inmiddels door de meeste fiscaal dienstverleners gebruikte platform Forum Fiscaal Dienstverleners. Om lid te zijn van het Forum geldt hetzelfde als voor de Intermediairdagen. De deelnemer is onder meer al in het bezit van een beconnummer. Daardoor leidt deze werkwijze nauwelijks tot meerwerk.” Hierbij wordt dan natuurlijk wel vergeten dat door het niet aanwezig zijn het niet mogelijk is om vragen te stellen. Kortom: een slechte gang van zaken!

Doorbetaling vaste reiskostenvergoeding coronatijd

Met betrekking tot de vragen en antwoorden geldt met betrekking tot de vaste reiskostenvergoeding dat die onbelast mag worden doorbetaald op basis van het Besluit noodmaatregelen coronacrisis. In dat besluit is gesteld dat die enkel geldt voor de situatie dat de werknemer een onvoorwaardelijk recht kreeg op uiterlijk 12 maart 2020. De vraag laat zich stellen waarom dat niet zou moeten of kunnen gelden voor vergoedingen welke na die datum zijn toegekend. De feiten en situatie zijn toch niet anders? Arbeidsrechtelijk kan de werkgever de vaste reiskostenvergoeding stoppen indien er geen reiskosten meer worden gemaakt. Dus waarom dat verschil? Ik wil er voor pleiten om hier toch een procedure over te starten omdat gelijke gevallen ongelijk worden behandeld. Voor de vraag of een eigen bijdrage voor een voorziening waarvoor de gerichte vrijstelling noodzakelijke voorzieningen geldt mogelijk is, verwijs ik graag naar column van Touria El Quardi, ‘De thuiswerkvergoeding; eerst maar eens een degelijke klaagstoel’, WFR 2020/197.

Auteur

Raaijmakers_Jacques_foto.jpg

Jacques Raaijmakers

Raaijmakers Belastingadvies en Educatie
Den Haag
Specialisme(n): (Internationale) loonbelasting en sociale verzekering, Invordering en aansprakelijkheid, formeel belastingrecht
Profiel
Neem contact op voor een gratis consult
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2021. Fiscaalconsult is een onderdeel van Opgenoort Holding BV. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Calabi
1
0
1