Let op de BTW als u zaken doet met het buitenland

Over webshops, terugvragen buitenlandse BTW en de MOSS-aangifte
Vanaf 1 juli 2021 vervalt de drempel voor afstandsverlopen per EU-land en gaat een algemene drempel gelden van € 10.000. Ook de MOSS-regeling wordt dan vervangen door het One Stop Shop-systeem
5 jan 2021 Laatst gewijzigd: 16 jul 2021 Kennis mr. Carola van Vilsteren

Verkopen via webshops: afstandsverkopen

Een ondernemer die goederen verkoopt aan particulieren in andere EU-lidstaten kan te maken krijgen met een BTW registratie in het buitenland. Dit doet zich voor indien de ondernemer zorg draagt voor het vervoer en de verzending naar een andere EU-lidstaat en het door de lidstaat van bestemming vastgestelde drempelbedrag wordt overschreden. Is de omzetdrempel van een EU-lidstaat in 2019 overschreden? Dan moet de verkoop van goederen aan particulieren in de betreffende EU-lidstaat in 2020 in de EU-lidstaat van de afnemer worden aangegeven. Let bovendien bij verkopen via webshops erop dat de elektronische facturen in de oorspronkelijke vorm waarin zij verzonden zijn bewaard blijven, en zorg er voor dat de digitale administratie gedurende zeven jaar (tien jaar voor transacties met betrekking tot onroerende zaken) bewaard blijft.

Vanaf 1 juli 2021 worden de regels voor afstandsverkopen aangepast en vervalt de drempel per EU-land. Daarentegen gaat een algemene drempel van € 10.000 gelden, die van toepassing is op de totale omzet ter zake van de levering van goederen aan particulieren in EU-landen, waarbij de goederen in het kader van de levering naar het andere EU-land worden vervoerd. De verschuldigde BTW kan worden aangegeven via het One Stop Shop-systeem (OSS), dat op 1 juli 2021 wordt ingevoerd. Hierdoor hoeft een BTW-ondernemer met afstandsverkopen niet in ieder EU-land afzonderlijk BTW-aangifte te doen, maar kan de BTW in één keer via het OSS worden aangegeven. Wel blijven de BTW-tarieven van ieder EU-land van toepassing, en deze kunnen per EU-land verschillen.

Let op! Is de BTW in verband met de afstandsverkopen verschuldigd in een andere EU-lidstaat, maar is de BTW niet in die andere EU-lidstaat aangegeven en afgedragen? Kom dan snel in actie om dit te herstellen. De andere EU-lidstaat waar de BTW had moeten worden aangegeven en afgedragen kan een zeer hoge boete opleggen, en dat is iets wat regelmatig gebeurt.

Terugvragen van buitenlandse BTW

De BTW die door een BTW ondernemer in 2020 in een ander EU land is betaald moet uiterlijk op 30 september 2021 worden teruggevraagd via de elektronische portaalsite van de Belastingdienst. Noteer deze datum alvast in de agenda! Let op dat het teruggaafverzoek tijdig in gang wordt gezet en dat er inloggegevens (indien nog niet eerder opgevraagd) bij de Belastingdienst moeten worden opgevraagd.

Deze inloggegevens wijken af van de inloggegevens voor het doen van de reguliere BTW-aangifte. De BTW-groep verzorgt de teruggaafverzoeken van de buitenlandse BTW. Let op dat de BTW betaald in het Verenigd Koninkrijk in 2020 voor 1 april 2021 terug gevraagd wordt. In verband met de Brexit geldt dat vanaf 1 april 2020 de BTW betaald in het VK niet via het teruggaafprogramma van de Nederlandse Belastingdienst teruggevraagd kan worden.

BTW en MOSS-aangifte

MOSS-aangifte afwijkend van BTW aangifte

MOSS-regeling staat voor Mini-One-Stop-Shop-regeling. De ondernemer die elektronische diensten aan particulieren verricht en voor de afdracht van BTW in verschillende landen gebruik maakt van het MOSS-systeem moet naast de gewone BTW aangifte de aangifte in het MOSS-systeem indienen. De ondernemer is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de MOSS-aangifte. Daarnaast is het van belang dat voor de MOSS-aangifte een afwijkende indieningstermijn geldt van 20 dagen na het verstrijken van het tijdvak. De MOSS-aangifte moet steeds uiterlijk op 20 april, 20 juli, 20 oktober en 20 januari worden ingediend. Aanmelding voor het MOSS-systeem kan digitaal met het formulier 'Verzoek registratie in Nederland voor betalen BTW in EU-landen'. Dit formulier is bereikbaar door in te loggen op het beveiligde deel van de website van de Belastingdienst.

Opmerking: Als een ondernemer vaak BTW terugkrijgt van de Belastingdienst, dan ligt het voor de hand maandelijks BTW-aangifte te doen. Zo krijgt de ondernemer elke maand een (BTW-) bedrag terug.

MOSS-regeling

Door de Mini-One-Stop-Shop-regeling kan een BTW ondernemer de BTW over digitale diensten die hij heeft verricht voor buitenlandse particulieren uit andere landen van de EU eenvoudig aangeven en betalen. Wanneer een ondernemer de deelname hieraan per 1 januari 2021 wil beëindigen, dan moet dit ten minste vijftien dagen voor het einde van het kalenderkwartaal voorafgaand aan het kwartaal waarin de ondernemer wil stoppen bij de Belastingdienst worden gemeld. Wanneer de ondernemer per 1 januari 2021 wil stoppen, dan moet dit uiterlijk 10 december 2020 worden doorgegeven. Lees ons alert ‘Aandachtspunten afstandsverkopen’ voor meer informatie bij verkopen aan particulieren in andere EU-landen.

Opmerking: Het MOSS-systeem wordt op 1 juli 2021 vervangen door het One Stop Shop-systeem (OSS). Via dit systeem kan de BTW ondernemer ook haar afstandsverkopen aan andere EU-landen aangeven.

Auteur

Vilsteren_van_Carola_foto.nieuw.jpg

mr. Carola van Vilsteren

Van Vilsteren BTW advies
Renkum
Specialisme(n): BTW
Profiel
Neem contact op voor een gratis consult
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2021. Fiscaalconsult is een onderdeel van Opgenoort Holding BV. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Calabi
1
0
1