Belastingvrij uitkeren aan DGA mogelijk bij inkoop aandelen a pari door de BV?

Belangrijk is dat belastingvrij uitkeren van aandelenkapitaal van de BV aan de DGA exact volgens de regels plaatsvindt. Alleen dan bent u ervan verzekerd dat geen 25% aanmerkelijk belangheffing is verschuldigd. De mogelijkheid om de inkoop à pari door de BV te laten plaatsvinden gaat fiscaal meestal niet goed.
12 jul 2017 Laatst gewijzigd: 20 jul 2017 Kennis mr. Xander Arends

Belastingvrij uitkeren: even langs de notaris ….

In de praktijk blijkt dat nog steeds het terugbetalen van gestort agio niet altijd op de fiscaal juiste wijze plaatsvindt. Bekend is dat het terugbetalen door een BV van gestort agio in contanten niet rechtstreeks kan plaatsvinden maar dat daarvoor de omweg van het uitreiken van agiobonusaandelen moet plaatsvinden. Een dergelijke uitreiking van aandelen ten laste van de agioreserve kan voor zowel de dividendbelasting als de inkomstenbelasting belastingvrij. De juiste vervolgstap is dan langs de notaris om de nominale waarde van alle aandelen met het bedrag te verminderen dat contant moet worden uitbetaald aan de aandeelhouder(s). Een dergelijke vermindering is belastingvrij indien niet meer wordt terugbetaald dan de verkrijgingsprijs van de aandelen.

Let op bij inkoop aandelen à pari

Een andere mogelijkheid is de inkoop a pari door de BV van zoveel aandelen als nodig is om het gewenste terug te betalen bedrag te kunnen uitkeren. Een inkoop van aandelen is voor de dividendbelasting belastingvrij indien niet meer wordt terug betaald dan het gemiddeld op de ingekochte aandelen gestorte bedrag. Omdat voor de nominale waarde wordt ingekocht is in casu geen dividendbelasting verschuldigd. Maar voor de inkomstenbelasting schuilt bij inkoop a pari een adder onder het gras. Met name wanneer de ingekochte aandelen een waarde in het economische verkeer hebben die hoger is dan de nominale waarde. Inkoop van aandelen voor de nominale waarde van een enig-aandeelhouder leidt niet tot een verarming van de directeur-grootaandeelhouder. Inkoop van aandelen van een aanmerkelijkbelanghouder is voor de inkomstenbelasting een vervreemding van aandelen aan de BV, dat wil zeggen 25% IB-heffing over het positieve verschil tussen overdrachtsprijs en verkrijgingsprijs van de ingekochte aandelen. De wet bepaalt dat als de overdrachtsprijs niet zakelijk is deze moet worden gecorrigeerd naar de waarde in het economische verkeer ook al blijft de aandeelhouder via zijn niet ingekochte aandelen gerechtigd tot de meerwaarde van de wel ingekochte aandelen die in de BV is achtergebleven. Op deze fictieve overdrachtsprijs komt de verkrijgingsprijs van de ingekochte aandelen in mindering. Deze verkrijgingsprijs is de gemiddelde verkrijgingsprijs die aan de aandelen kan worden toegerekend na de uitreiking van de agiobonusaandelen. Omdat aan uitgereikte agiobonusaandelen een verkrijgingsprijs van nihil wordt toegekend zal het gestorte kapitaal op de vóór de uitreiking van de agiobonusaandelen aanwezige aandelen worden uitgesmeerd over alle aandelen. Dit betekent dat over een fictief vervreemdingsvoordeel 25% inkomstenbelasting moet worden afgerekend. Inkoop a pari is derhalve in de geschetste situatie geen goed alternatief voor de statutaire kapitaalvermindering.

Belastingvrij uitkeren: doe het exact volgens de regels

Belangrijk is dat het terugbetalen van aandelenkapitaal dus notarieel plaatsvindt en op de juiste fiscale wijze. Neem niet het risico dat later de Belastingdienst van mening is dat toch 25% aanmerkelijk belangheffing moet worden afgerekend.

Auteur

Arends_Xander_foto.jpg

mr. Xander Arends

FBN Juristen notarieel & fiscaal
Amsterdam
Specialisme(n): Aanmerkelijk belang, terbeschikkingstellingsregeling, eigenwoningregeling, periodieke uitkeringen
Profiel
Neem contact op voor een gratis consult
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2022. Fiscaalconsult is een onderdeel van Opgenoort Holding BV. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Calabi
1
0
1