Claim de vrijstelling overdrachtsbelasting bij overdracht van aandelen in een onroerendezaaklichaam binnen de familie

De bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de overdrachtsbelasting kan ook worden toegepast op aandelen in een onroerendezaaklichaam, aldus Hof Arnhem-Leeuwarden. Hoewel de vrijstelling geschreven is voor de directe overgang van vastgoed, wordt volgens het hof ook voldaan aan de voorwaarden van de vrijstelling bij de overdracht van deze aandelen. De Rechtbank Noord-Nederland kwam in een eerder stadium al tot de conclusie dat de vrijstelling voor de overdrachtsbelasting van toepassing was.
15 sep 2017 Laatst gewijzigd: 3 mei 2018 Jurisprudentie Martijn van der Kroon

Situatie

Een moeder schenkt de aandelen in een onroerende zaakrechtspersoon (OZR) aan haar zoon. Een OZR is (onder meer) een rechtspersoon waarvan (i) de activa voor 50% of meer bestaat uit onroerende zaken, (ii) ten minste 30% van de activa bestaat uit in Nederland gelegen onroerende zaken en (iii) de onroerende zaken als zodanig worden geëxploiteerd (inclusief verkrijgen of vervreemden van dat vastgoed). Deze derde eis betekent bijvoorbeeld dat het bedrijfspand van de groenteboer niet kwalificeert, maar verhuur van appartementen wel.

Bij de overdracht van aandelen in een OZR is overdrachtsbelasting verschuldigd over de waarde van het onderliggende vastgoed. De zoon doet echter een beroep op de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) in de overdrachtsbelasting. In geschil is of de vrijstelling voor de overdrachtsbelasting van toepassing is.

Hof past vrijstelling toe

De inspecteur is van mening dat er geen sprake is van een onderneming in materiële zin. Om voor de BOF-vrijstelling overdrachtsbelasting in aanmerking te komen, dient er sprake te zijn van een onderneming in materiële zin. Zowel volgens de Rechtbank Noord-Nederland als het Hof Arnhem-Leeuwarden is er voldaan aan de twee voorwaarden voor de vrijstelling overdrachtsbelasting: de aandelen worden gehouden in een vennootschap die een materiele onderneming drijft en de volledige zeggenschap in de onderneming gaat over van ouder op kind. Vanwege het feit dat de zoon voldoet aan beide voorwaarden, heeft hij recht op de vrijstelling.

Gevolgen voor de praktijk

Er is in casu sprake van een overdracht van een materiële onderneming (de aandelen van de OZR) én de aandelen gaan over binnen de genoemde familiekring (dus een bedrijfsopvolging). Er wordt derhalve voldaan aan de voorwaarden die de wet stelt. Kortom volgens ons is het reëel dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit overdrachtsbelasting hier van toepassing is. Een zekerheid is dit niet. Ik verwacht dat deze zaak aan de Hoge Raad wordt voorgelegd, omdat een vraagpunt is of onder materiële onderneming niet alleen de onderneming in de inkomstenbelasting moet worden verstaan. In dat geval valt een OZR buiten de boot, omdat een OZR niet onder de inkomstenbelasting, maar onder de vennootschapsbelasting valt.

Mocht er sprake zijn van overdracht van een OZR dan raad ik aan om in voorkomende gevallen een beroep te doen op deze vrijstelling in de overdrachtsbelasting. Ik kan u hierbij uiteraard van dienst zijn.

Bedrijfsopvolging? Bespreek de mogelijkheden

Er komen veel aspecten kijken bij een bedrijfsopvolging binnen de familie. In sommige gevallen zijn de financiële verschillen tussen de alternatieven groot. Uiteraard gaat het niet alleen om de fiscaliteit: een bedrijfsopvolging moet ook passen bij het bedrijf en de ambitie en samenstelling van de familie. En het vastgoed speelt daarin een belangrijke rol. Indien u graag de verschillende mogelijkheden en de fiscale gevolgen daarvan wilt bespreken, neemt u dan gerust contact met mij op.

Auteur

Kroon_van_der_Martijn.foto.jpg

Martijn van der Kroon

C&B More
Rotterdam
Specialisme(n): Bedrijfsopvolging, estate planning (schenken & erven), innovatiebox, werknemersparticipaties, (internationale) vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, ANBI, scheepvaart
Profiel
Neem contact op voor een gratis consult
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2022. Fiscaalconsult is een onderdeel van Opgenoort Holding BV. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Calabi
1
0
1