Update box 3: hersteloperatie

Kabinet kiest voor rechtsherstel via de spaarvariant
In vervolg op het Kerstarrest van 24 december 2021 heeft het kabinet nagedacht op welke wijze aan belastingplichtigen die in box 3 te hoge belastingaanslagen zijn opgelegd recht kan worden gedaan. Het kabinet heeft eind april 2022 een keuze gemaakt voor het herstel via de spaarvariant en besloten om voor de niet-bezwaarmakers te wachten op een arrest van de Hoge Raad die later in 2022 wordt verwacht. Graag geven wij een update van de stand van zaken.
10 mei 2022 Laatst gewijzigd: 28 mei 2022 Kennis Martijn van der Kroon

Voor wie geldt rechtsherstel?

Ongeveer 60.000 mensen hebben bezwaar gemaakt tegen de heffing in box 3 over de belastingjaren 2017 tot en met 2020. Deze mensen krijgen voor 4 augustus automatisch geld terug via de spaarvariant (zie hierna). Het rechtsherstel geldt (nog) niet voor mensen die niet op tijd bezwaar hebben gemaakt en waar de aanslag al definitief bij vast staat. Voor deze mensen is een uitspraak van de Hoge Raad van belang, die wordt verwacht in het najaar van 2022.

De forfaitaire spaarvariant, wat houdt dat in?

Het kabinet heeft dus besloten dat het automatische rechtsherstel zal gaan via de spaarvariant. Bij de spaarvariant zal worden gewerkt met drie forfaits voor spaargeld, schulden en overige bezittingen. Voor spaargeld wordt uitgegaan van een actuele spaarrente. Deze komt uit op 0,25% in 2017 en loopt af naar ongeveer 0% in de jaren erna. Voor schulden wordt aangesloten bij de hypotheekrente, deze loopt af van ruim 3% naar iets minder dan 2,5%. Voor de overige bezittingen wordt – net als nu is vastgelegd in de wet IB – uitgegaan van het meerjarige gemiddelde rendement voor beleggingen.

Wat gebeurt ter met de lopende aangifte 2021?

Mensen met box 3-inkomen die dit jaar hun aangiften 2021 op tijd hebben gedaan, ontvangen dit jaar niet zoals gebruikelijk voor 1 juli een aanslag. De Belastingdienst houdt de aangiften met box 3-inkomen apart. Deze aanslagen zullen vanaf augustus 2022 gefaseerd opgelegd worden.

In augustus 2022 wordt daarnaast ook de nieuwe versie van de online aangifte 2021 verwacht. Als de nieuwe versie beschikbaar is kan er een nieuwe aangifte 2021 worden ingediend. Er kan dan bijvoorbeeld worden gekozen voor een andere partnerverdeling.

Mensen die de aangifte 2021 op tijd hebben ingediend en een teruggave verwachten, krijgen in de eerste instantie een voorlopige aanslag opgelegd die gebaseerd is op de oude systematiek van box 3. Bij de definitieve aanslag zal er rekening worden gehouden met het Kerstarrest; de definitieve aanslag zal dus gebaseerd zijn op de spaarvariant.

Wetsvoorstel voor box 3 in 2023 en 2024

Het kabinet stelt daarnaast voor om de spaarvariant uit te werken in een wetsvoorstel, zodat deze variant ook geldt voor de overbruggingsjaren 2023 en 2024. Vanaf 2025 komt er een nieuw systeem waarbij de belasting wordt geheven over het werkelijke rendement in box 3.

Actiepunten voor u

Indien u bezwaar heeft gemaakt over oude jaren en een herstelbericht krijgt, raden wij aan om na te gaan of het te belasten rendement aansluit op uw werkelijke rendement. Vooral voor beleggingen zou dat rendement sterk kunnen afwijken en het is de vraag of de keuze van de Belastingdienst om te corrigeren via de ‘spaarvariant’ nu wel in overeenstemming is met het arrest van de Hoge Raad.

Indien u geen bezwaar gemaakt heeft, raden wij aan om nog te wachten. Zoals gezegd komt er in het najaar een uitspraak van de Hoge Raad, waaruit zou moeten blijken of niet-bezwaarmakers ook recht hebben op herstel. Afhankelijk van die uitkomst moet worden bezien welke vervolgacties nodig zijn.

Slot

Mocht u zich afvragen of u nog box 3-belasting kunt terugkrijgen of wilt u in augustus 2022 een nieuwe aangifte 2021 indienen, neem dan vooral contact met ons op. Daarnaast kunnen wij u ook informeren over de mogelijke impact van box 3 in de toekomst.

Auteur

Kroon_van_der_Martijn.foto.jpg

Martijn van der Kroon

C&B More
Rotterdam
Specialisme(n): Bedrijfsopvolging, estate planning (schenken & erven), innovatiebox, werknemersparticipaties, (internationale) vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, ANBI, scheepvaart
Profiel
Neem contact op voor een gratis consult
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2022. Fiscaalconsult is een onderdeel van Opgenoort Holding BV. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Calabi
1
0
1